Atrikel i Sundsvalls Tidning – Outnyttjad erfarenhet


Outnyttjad erfarenhet

Personer som själva haft en psykisk sjukdom underskattas som stöd inom psykiatrin enligt RSMH som nu vill bli inkluderade.

– Vi ställer oss positiva till att införa ”mentorer” i vår verksamhet, säger Kristina Mårtensson, länsverksamhetschef psykiatrin.

I den akademiska världen kallas det ”Peer support” och bygger på att personer som själva genomlevt psykisk ohälsa ska kunna hjälpa till i rehabiliteringen av psykiskt sjuka.
I USA och Holland är det en vedertagen metod som vid mätningar visat på goda resultat. Men det används alltför lite i Sverige menar RSMH.

– För många psykiskt sjuka är det en hög tröskel att kliva över att söka hjälp för sitt mående. Det kan bero på en misstro till myndighetspersoner, men också för att man känner att de inte blir förstådda, säger Per-Olof Tiger, ordförande för RSMH Västernorrland.
Han är även personligt ombud för personer med psykisk ohälsa, en tjänst som finns i alla kommuner. Det innebär att han följer sin klient och stöttar i möten vid socialtjänst, vård, och på försäkringskassan. Han fungerar som ett språkrör när personen inte orkar prata för sig själv eller ta tag i det som behöver göras.
RSMH ser satsningen på personliga ombud som ett steg på rätt väg, men de menar att det behövs mer, särskilt inom psykiatrin där de anser att samverkan inte fungerar lika bra som med kommunerna.
– Personer som själva har erfarenheten skulle kunna utbildas och användas som mentorer inom psykiatrin för patienter, men även för att råda personal och beslutsfattare. Många beslut skulle vinna på att tillfråga oss först.

Psykiatrin i länet uppger att de ser positivt på ett sådant samarbete. NSPH, nationell samverkan för psykisk hälsa, som är en paraplyorganisation för olika brukarföreningar, har redan inlett ett sådant samarbete i storstadsregionerna och snart blir den första utbildningen av peer-supporters där.
– Jag kommer att ta upp frågan vid nästa möte med länets ”Brukarråd”. Vi har ganska nyligen börjat hitta former och struktur för ett länsgemensamt samarbete, tyvärr saknar vi ett NSPH Västernorrland, men vi har tagit kontakt med de olika anhörig- och brukarorganisationer som finns, säger Kristina Mårtensson.
Per-Olof Tiger tror att det skulle spara både personligt lidande och även pengar på sikt om man kan se på ett problem med fler ögon.
– Vissa neddragningar kanske är en vinst på kort sikt, men vi kanske kan förutspå vad som händer i det långa loppet. Där skulle vi kunna bidra med vår erfarenhet och hitta alternativa vägar så att det blir en vinst för alla parter.
Kristina Mårtensson håller med.
– Vi måste absolut bli bättre på att ta med brukarna i utvecklings- och förändringsarbete, och jag är övertygad om att det skulle underlättas om det fanns ett gemensam ”paraplyorganisation” som NSPH, för länets alla patientföreningar.

”Man skulle vinna på att ta hjälp av våra erfarenheter mer.
Per-Olof Tiger, RSMH.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.