Revanch

Här kan du hitta gamla nummer av vår medlemstidning Revanch!

Klicka på rubriken för att läsa tidningen i PDF form.

 

Revansch nr 2 2017

Tema: Rätt till rätt arbete

Alla har vi rätt till ett arbete anpassat till våra förutsättningar. Men när kraven är höga i arbetslivet är det lätt att hamna utanför. Läs om Palle Storm som i det längsta försökte dölja för chefer och arbetskamrater hur dåligt han mådde av rädsla att få sparken. Och om Maria Morris Nilsson som får jobbet på ett gruppboende att funka med rutiner, vila och support från chefen. ”Skulden för att man är utan lönearbete kan aldrig ligga på enskilda personer när vi har ett samhälle där jobben inte räcker till alla”, säger universitetslektor Sara Hultqvist.

Under året uppmärksammar vi att RSMH fyller 50 år genom att titta tillbaka på viktiga händelser. Den här gången minns vi hur Anna Odell skapade skandalrubriker 2009 med sitt examensarbete på Konstfack, Okänd kvinna 2009-349701.

Läs också intervjun med skådespelaren Jessica Zandén som på grund av en utmattningsdepression fann sitt drömyrke – terapeut.

Juristen svarar på frågan om det inte är en rättighet att få vara försäkrad. Vi berättar också om den kommande tv-serien 30 liv i veckan. 

 

 

 Revansch nr 1 2017

Tema: Unga under tvång

Tvånget mot barn och unga i psykiatrin ska minska. Regeringens samordnare Kerstin Evelius har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur det ska gå till. I det här numret kan du läsa en intervju med henne och hur hon vill lyssna på de unga själva. Anne-Sofie Höij berättar om hur hon blev lagd i bälte i tre veckor när hon var 15 år. Det var 1963. Jenny Bjärne spändes fast för att sondmatas 46 gånger på 26 dagar när hon var 16 år. Det var 2011. Båda vittnar om hur de lidit av det de utsattes för långt efteråt. Det är helt enkelt hög tid för nya, och bättre strategier än att använda tvång mot unga människor som mår dåligt.

I år fyller RSMH 50 år och det kommer att märkas i varje nummer. Den här gången tittar vi tillbaka på skandalen på Långbro sjukhus 1982 och den betydelsefulla roll RSMH spelade för att få en vårdavdelning stängd.

Du kan också läsa en stor intervju med musikproducenten Andreas Kleerup som ser sin adhd som en grym superkraft – när han tar medicin.

 

 

 

Revansch nr 5 2016

Tema: RSMH 50 år!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa fyller 50 år 2017 och vi tjuvstartar med ett jubileumsnummer redan nu.

Vi har gjort nedslag i den dramatiska historien som omfattar ett halvsekel av socialpolitiskt engagemang och enträget arbete. Från starten på ett möte i Medborgarhuset i Stockholm 28 januari 1967 och fram till idag. RSMH är ett av få så kallade R-förbund som fortfarande är verksamma, och kallas av docent Alain Topor i en intervju för ”en medborgarrättsrörelse”.

Läs bland annat om mentalsjukhusens nedläggning, protesterna från grannarna när RSMH startade eget behandlingshem, genusarbetet både utom och inom organisationen. Även det viktiga, vardagliga arbetet i alla lokalföreningar med kamratstöd och självhjälpsgrupper lyfts fram.

I övrigt i tidningen, ett extra tjockt dubbelnummer: Stor intervju med Youtube-stjärnan Therése Lindgren. Mansideal hinder för att söka hjälp för psykisk ohälsa. Tecknaren som skapade Pippi. RSMH-föreningen i Karlstad som växte explosionsartat.

 

 

 

rev_1604_omslagRevansch  nr 4 2016

Tema: Läkande djur

Det är svårt att slå lugnet som uppstår när man till exempel har en spinnande katt på magen. Att klappa och umgås med en hund kan vara läkande för själen. Alltmer används djur inom psykiatrin. Vi gör en djupdykning i ämnet i senaste numret av RSMH:s tidning Revansch. Vi skriver om hästterapi, hunden Molly som jobbar psykosavdelning och professorn som tycker att läkarna borde skriva ut vistelse på lantgård på recept.

I övrigt skriver vi om Martin Timells panikångestattacker, psykisk ohälsa bland renskötande samer och om den 96-åriga RSMH-medlemmen som satte kommunen på plats.

 

 

 

REV_1603_OMSLAG_LOWRES kopiaRevanch nr 3 2016

Tema: Arkitektur

Miljön tycks ha en stor påverkan på vår psykiska hälsa, i varje fall om man lyssnar till de flesta som intervjuas i detta temanummer om arkitektur. Och psykiatrins miljöer kan ofta bli ännu bättre. Tänk till exempel om de kunde börja efterlikna span! Läs mer om hur fotbad skulle kunna ersätta bältesläggning, och hur vissa arkitekter samtidigt inte tycker att psykiatriska miljöer ska vara ”för tilltalande”.

Vi intervjuar också musikern Kristian Anttila om sin ångest och sina depressioner som han skildrat på nya skivan ”Rum 4, avd 81”.