Styrelsen

Följande personer ingår i styrelsen 2018

Ordinarie ledamöter

  • Bengt Norlander, ordförande
  • Susanne Backman, vice ordförande
  • Suzanne Näslund
  • Solveig Westling, sekreterare
  • Åke Näsholm
  • Anders Wide
  • Lars Mattsson

Suppleanter

  • Sören Ekström
  • Mattias Åslund
  • Nancy Nyberg

Adjungerad kassör – Katarina Eriksson