Dagordning årsmöte 28/2 kl 13.00

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH DAGORDNING
Välkommen till RSMH-Sundsvalls årsmöte
Tid Kl. 13.00 torsdag den 28/2 2018
Plats RSMH-Lokalen, Skönsbergsvägen 19 F
1 Öppning
2 Upprop och fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
4 Fastställande av dagordning
5 Val av mötesordförande
6 Val av mötessekreterare samt två justerare och två rösträknare
7 Behandling av verksamhetsberättelse
8 Behandling av ekonomisk berättelse
9 Behandling av revisionsberättelse
10 Beslut om ansvarsfrihet
11 Förslag till verksamhetsplan
12 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
13 Fastställande av rese-och traktamentsersättning och ev. övriga
ersättningar
14 Fastställande av budget
15 Motioner samt förslag från styrelsen
16 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
17 Val av ordförande
18 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och ersättare
19 Val av två revisorer och två revisorsersättare
20 Val av ombud till distriktets årsmöte och nomineringar till distriktets
styrelse. Samt ersättare
21 Val av övrig representation
22 Val av valberedning
23 Förslag till nominering till distriktets ordförande
24 Övriga frågor
25 Mötets avslutning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.