Aspergerträffar

Syntolkning: Fyra kvinnor och en man som sitter och diskuterar på ett ledigt sätt vid ett bord, två av kvinnorna sitter på fönsterbläcket. Ansiktena syns inte på någon av personerna.

2 sept  |  7 okt  |  4 nov  |  2 dec

Uppdatering 2021-10-07: Träffarna är fortfarande inställda. Vi utvärderar läget av covid-19-pandemin och hoppas kunna återstarta i början av 2022. Aktuell information publiceras alltid på denna webbplats.

RSMH:s lokal, Skönsbergsvägen 19F, kl 18.30–20.30

RSMH:s Aspergerträff är en diskussionsinriktad träff som riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrumet. Träffarna riktar sig även till dig som inte har en formell diagnos, men tror/anser sig kunna få en. Alla ledare i träffarna har själva en diagnos inom autismspektrum.

Vi träffas den första onsdagen i månaden (uppehåll i juli och augusti) för att diskutera ett ämne på ett strukturerat sätt.  Självklart går det bra att ”bara” sitta med och lyssna. Information om månadens träff visas under rubriken ”Senaste nytt”. Där visas även det ämne som ska diskuteras.

Du som inte är medlem i RSMH kan prova på att delta två gånger, därefter krävs medlemskap. Medlemskapet kostar 150 kronor för 2020 och kan lösas på plats (medtag jämna pengar). Föreningen bjuder på fika.

Ingen föranmälan krävs för att vara med på träffarna.

Syntolkning: RSMH:s lokal från Skönsbergsvägen. Bilden visar en trappa i ett vinterlandskap och skyltar för Pizzeria Marco Polo, RSMH och Hagawoken.
Syntolkning: RSMH:s lokal. Bilden visar ingången till RSMH:s lokal i ett vinterlandskap och delar av en gård inhägnad med ett lågt trästaket.

Träffarna hålls i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F i Sundsvall. Lokalen ligger i samma hus som Pizzeria Marco Polo. Ingången är på baksidan av pizzeria Marco Polo. Du går upp för trappan till höger om pizzerian (se bild ovan). Fortsätt rakt fram cirka 50 meter, tag åt vänster vid ett vitt hus och fortsätt ytterligare cirka 10 meter, tag åt vänster in på gården. Ingången till lokalen är vid den första dörren till vänster (se bild ovan).

Parkering finns framför Pizzeria Marco Polo (2 timmar) och på besöksparkeringarna till BRF Skutan (24 timmar).

Om du åker buss stiger du av vid Bragegatan, tre hållplatser från Sundsvalls busstation Navet. Busslinjer som passerar Bragegatan är bland annat linje 1, 4, 5 och 120. För information om busstider se Din Tur.

Inom RSMH behandlas alla lika och du får inte diskriminera någon, till exempel på grund av etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, beteende eller utseende.

Kontaktpersoner för träffarna är Johan Agstam och Anders Larsson. Har du frågor – tveka inte att kontakta oss. Skriv till aspergertraff@rsmh-sundsvall.se eller ring/sms:a till Jill Selander på 073-824 66 08.

Varmt välkomna!