RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 4 mars 18.30-20.30

Syntolkning: Fyra kvinnor och en man som sitter och diskuterar på ett ledigt sätt vid ett bord, två av kvinnorna sitter på fönsterbläcket. Ansiktena syns inte på någon av personerna.

Onsdagen den 4 mars 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Att skaffa barn/att inte skaffa barn.

19.30. Paus.

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Att skaffa barn/att inte skaffa barn

1. Vilka motiv finns det för att skaffa barn allmänt sett? Vilka motiv finns det mot att skaffa barn allmänt sett? Finns det något motiv som gäller särskilt för personer med Aspergers syndrom?

2. Vilka styrkor har en förälder med Aspergers syndrom?

3. Vilka svagheter har en förälder med Aspergers syndrom?

4. Vilken reaktion är det troligt att omgivningen får om man har Aspergers syndrom och väljer att skaffa/inte skaffa barn? Hur ska man försvara sitt beslut?

Ämnet är skrivet av Jenny Lindegod

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 5 februari 18.30-20.30


Onsdagen den 5 februari 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Planering.

19.30. Paus.

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Planering

Hur ser vi till att vi får de saker gjorda som vi behöver få gjorda men samtidigt inte bli alltför låsta vid planeringen ifall vi antingen behöver ändra på den men också inte må dåligt ifall vi inte får allt gjort.

1. Vad använder ni för planeringssystem i grova drag?

2. Vad är fördelarna med det?

3. Vad är nackdelarna med det?

4. Hur förhåller ni er till ert planeringssystem för att dels göra vad ni har sagt att ni behöver göra men också inte bli alltför låsta i det?

5. Finns det en bra balansgång mellan att ha ett bra system men samtidigt tillåta spontanitet?

Ämnet är skrivet av Johan AgstamRSMH:s Aspergerträff onsdagen den 8 januari 18.30-20.30


Onsdagen den 8 januari 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Positiva saker med Asperger.

19.30. Paus

19.40. Diskussion om Alexanders förslag att starta en Facebookgrupp för Aspergerträffen.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Positiva saker med Asperger

1. Vad anser du att du får ut för något positivt av din diagnos?

2. I vilka sammanhang eller situationer kan du använda dig av de saker som är positiva?

3. Ibland brukar personer med Aspergers syndrom säga att de har en superkraft, hur känner du kring det?

Ämnet är skrivet av Alexander SjöströmRSMH:s Aspergerträff onsdagen den 4 december 18.30-20.30

Onsdagen den 4 december 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Att hantera julen.

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Att hantera julen

Kring julen så brukar det bli en hel del möjliga stressande situationer för oss, ofta (men ej enbart) i samband med familjen och festligheterna. Låt oss diskuterade vad detta stressande kan vara och hur vi kan bemöta det.

1. Finns det några fysiskt pressande omständigheter/miljöer ni hamnar i kring julen?

2. Finns det några socialt pressande omständigheter/miljöer ni hamnar I kring julen?

3. Vad kan vi göra för att underlätta dessa situationer för oss?

Ämnet är skrivet av Johan Agstam

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 5 december 18.30-20.30

Syntolkning: Fyra kvinnor och en man som sitter och diskuterar på ett ledigt sätt vid ett bord, två av kvinnorna sitter på fönsterbläcket. Ansiktena syns inte på någon av personerna.

Onsdagen den 5 december 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Underhåll av hemmet (se nedan för detaljer)

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

 

Kvällens diskussionsämne

Underhåll av hemmet

Då man flyttar ut ifrån föräldrars hem så är det mycket som man plötsligt ansvarar för att sköta i hemmet. Post & sopor, städning – av varierande grad av regelbundenhet, och mer. Ofta utan att man lärt sig mycket av det hemifrån. Detta kan innebära svårigheter för oss med autismspektrumtillstånd. Både själva skötandet och (ifall man bott med andra) den sociala biten av samordning. Låt oss diskutera våra erfarenheter av att sköta det?

1. Har ni några erfarenheter hur ni lyckats sköta hemsituationen bra?

2. Har ni några erfarenheter hur ni skött hemsituationen dåligt?

3. Har ni några erfarenheter där en bra struktur plötsligt slutat att fungera? Till exempel av förändringar I schema på jobb eller skola som påverkat er när ni sedan kommit hem? Har ni lyckats skött det bra?

4. Boendestöd finns som en resurs för oss för att hjäpa till här, både rent praktiskt och planeringsbitar. Ifall någon som haft att göra med boendestöd vill dela med sig av erfarenheter kunde det kanske hjällpa andra.

Ämnet är skrivet av Johan Agstam

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 5 september 18.30-20.30

Syntolkning: Fyra kvinnor och en man som sitter och diskuterar på ett ledigt sätt vid ett bord, två av kvinnorna sitter på fönsterbläcket. Ansiktena syns inte på någon av personerna.

RSMH Sundsvall arrangerar diskussionsinriktade Aspergerträffar riktade till personer med Aspergers syndrom/ASD. Vi träffas den första onsdagen i månaden 18.30 (uppehåll i juli och augusti) för att diskutera ett ämne på ett strukturerat sätt. Föreningen bjuder alla på fika. Du som ännu inte är medlem i RSMH kan prova på två gånger för att se vad du tycker. Du kan bli medlem på plats under kvällen. Medlemskapet kostar 150 kronor (medtag jämna pengar). Läs mer om träffarna här.

Nästa Aspergerträff är onsdagen den 5 september 18.30 i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F. Preliminärt program nedan.

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Att upprätthålla relationer (se nedan för detaljer)

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

 

Kvällens diskussionsämne

Att upprätthålla relationer

1. Hur ska en göra för att upprätthålla en relation (exempelvis en släktrelation, vänskapsrelation eller en kärleksrelation)?

2. Har personer med Asperger extra svårt att upprätthålla relationer? Om ja – varför? Om nej – varför?

3. Kan du ge exempel på en relation som du lyckats upprätthålla?

4. Kan du ge exempel på en relation som du inte lyckats upprätthålla?

Ämnet är skrivet av Anders Larsson

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 4 april 18.30-20.30

Syntolkning: Fyra kvinnor och en man som sitter och diskuterar på ett ledigt sätt vid ett bord, två av kvinnorna sitter på fönsterbläcket. Ansiktena syns inte på någon av personerna.

RSMH Sundsvall arrangerar diskussionsinriktade Aspergerträffar riktade till personer med Aspergers syndrom/ASD. Vi träffas den första onsdagen i månaden 18.30 (uppehåll i juli och augusti) för att diskutera ett ämne på ett strukturerat sätt. Föreningen bjuder alla på fika. Du som ännu inte är medlem i RSMH kan prova på två gånger för att se vad du tycker. Du kan bli medlem på plats under kvällen. Medlemskapet kostar 150 kronor (medtag jämna pengar). Läs mer om träffarna här.

Nästa Aspergerträff är onsdagen den 4 april 18.30 i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F. Preliminärt program nedan.

18.30. Vi hälsar välkomna.

18.40. Kvällens diskussionsämne (se nedan) – Utopia för Autister/Aspergare

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

 

Kvällens diskussionsämne

Utopia för Autister/Aspergare

Vi lever i ett samhälle som på många sätt är svårt för oss Autister & Aspergare att navigera. Så låt oss diskutera hur, om vi skulle vara världshärskare, samhället skulle se ut istället för att göra det bättre för oss

1. Hur skulle ett idealt samhälle/utopia se ut för Autister/Aspergare? Alla områden kan tänkas – vård, skola, arbetsliv, privat, kommunikationer, myndighetskontakter, etc

2. Vad är några vägar för oss att faktiskt kunna ta oss dit? Som samhälle alltså, inte att vi personligt ska lastas med att göra det jobbet.

Ämnet är skrivet av Johan Agstam.

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 7 mars kl.18.30-20.30

Bilden visar fyra kvinnor och en man som sitter och diskuterar på ett ledigt sätt vid ett bord, två av kvinnorna sitter på fönsterbläcket. Ansiktena syns inte på någon av personerna.

RSMH Sundsvall arrangerar diskussionsinriktade Aspergerträffar riktade till personer med Aspergers syndrom/ASD. Vi träffas den första onsdagen i månaden 18.30 (uppehåll i juli och augusti) för att diskutera ett ämne på ett strukturerat sätt. Föreningen bjuder alla på fika. Du som ännu inte är medlem i RSMH kan prova på två gånger för att se vad du tycker. Du kan bli medlem på plats under kvällen. Medlemskapet kostar 150 kronor (medtag jämna pengar). Läs mer om träffarna här.

Nästa Aspergerträff är onsdagen den 7 mars kl. 18.30 i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F. Preliminärt program nedan.

18.30. Vi hälsar välkomna.

18.40. Kvällens diskussionsämne (se nedan) – Bemötande inom vården utifrån Aspergers syndrom/ASD?

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

 

Kvällens diskussionsämne

Bemötande inom vården utifrån Aspergers syndrom/ASD?

1. Hur blir du bemött inom vården utifrån din Aspergerdiagnos/ASD? Vad fungerar bra/dåligt?

2. Hur upplever du behandlingen när du t. ex. går till tandläkaren, tar blodprov eller andra prover?

3. Hur upplever du smärta vid behandling/vårdkontakter?

4. Vilka strategier använder du för att hantera vårdbesök?

 

Ämnet är skrivet av Anna Backholm och Anders Larsson.