Bli medlem

Medlemsskap i RMSH Sundsvall kostar 150kr/år.

Detta får du för din medlemsavgift:

 • Vår gemensamma riksförbundstidning Revanch, 6 nr / år
 • Faktamaterial om psykisk ohälsa
 • En lokal att besöka, ta en billig fika eller äta lunch med en bra gemenskap
 • Möjlighet att få en rehabiliteringsplats i verksamheten
 • Möjlighet att få arbeta ideellt eller med förtroendeuppdrag
 • Möjlighet att vara med och påverka Din och andras situation i kommunen
 • Möjlighet till personlig utveckling
 • Möjlighet till moraliskt och praktiskt stöd gentemot vårdgivare, myndigheter m.m.
 • Utskick om våra aktiviteter och möten
 • Medlemsmöten 1 gång / månad
 • Deltaga på studiecirklar
 • Möjlighet att deltaga på sportaktiviteter
 • Deltaga på julbord, midsommarbord, surströmmingsfest och liknande (Subventionerat)
 • Du får en gratis olycksfallsförsäkring som gäller skador inom RSMH:s verksamhet samt till och från platsen.

Medlemsavgiften betalas in på plugirokonto 836023-2

Märk betalningen med ditt namn + medlemsavgift

När du betalat in på postgirot så skicka ett mejl till :

Hans.willen@rsmh-sundsvall.se med dessa uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • Och om du vill ha medlemsutskicken via mejl eller post.

Du kan även betala medlemsavgiften kontant på kontoret!