RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 6 november 18.30-20.30

Onsdagen den 6 november 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Vad ger och tar energi?

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Vad ger och tar energi?

Socionomen Nåkkve Balldin har utvecklat ett sätt att mäta vad som ger och vad som tar energi utifrån platser, aktiviteter och personer/djur. Mätningen utgår från en tänkt bensintank, där olika saker ger och tar olika många liter energi. I denna diskussion tänkte vi utgå från detta tankesätt.

 

1. Vilka platser ger energi? Vilka platser tar energi?

(Exempel på platser: Skogen, badkaret, skidbacken, cybercentrum, hejaklacken, arbetet, socialkontoret, matsalen, mataffären)

 

2. Vilka aktiviteter ger energi? Vilka aktiviteter tar energi?

(Exempel på aktiviteter: dator, musik, åka/köra bil, TV, engelska, möte med chefen, släktträff, handla, hänga med kompisar)

 

3. Vilka personer/djur ger energi? Vilka personer/djur tar energi?

(Exempel på personer/djur: mamma, hunden, Carola, Farbror Bertil, socialsekreteraren, bildläraren)

 

4. Hur gör du för att fylla på energi när det behovet uppstår?

 

Ämnet är skrivet av Anders Larsson

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 2 oktober 18.30-20.30


Onsdagen den 2 oktober 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare. Anna Backholm följer upp förra månadens information om Sundsvalls kommuns projekt ”I-kraft”

18.40. Kvällens diskussionsämne – Kontakt med vården

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Kontakt med vården

Att ha kontakt med vården (olika insatser) och sociala tjänster och annat som hör att göra med att förbättra vårt hälsotillstånd kan innebära en hel del som vi måste bolla med. Låt oss diskutera hur vi hanterar olika delar av det.

1. Först och främst måste man vara medveten om sitt hälsotillstånd. Det låter självklart men då man har så många olika delar som samspelar så kan det vara svårt att peka på vad som är fel och blivit värre och behöver hjälp. Har ni några erfarenheter där detta hänt er?

2. Att vara ärlig med våra behov. Det här har vi diskuterat tidigare att vi autister har en tendens att underdriva våra svårigheter och att tyvärr inom vården så behöver vi oftast överdriva svårigheterna för att få hjälp. Har ni några erfarenheter ni vill dela med er – av antingen underdrift, överdrift, eller hur ni gör för att se till att inte underdriva?

3. Hur hanterar ni själva kontakten med vården. I stunden för själva mötet? Är det något ni ser till att tänka på eller ta med till sådana möten? Informerar ni om att ni är autistiska & om så vad har responsen blivit?

Ämnet är skrivet av Johan Agstam



RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 4 september 18.30-20.30

Onsdagen den 4 september 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare. Information om I-kraft

18.40. Kvällens diskussionsämne – Asperger och media

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Asperger och media

1. Hur framställs personer med Aspergers syndrom i media?

  • I nyhetssammanhang?
  • I fiktiva sammanhang (film, TV-serier)?

2. Hur har framställningen förändrats över tid?

3. Vilka exempel finns det på fiktiva personer med Aspergers syndrom (autistiska drag)?

4. Hur väl stämmer framställningen av personer med Aspergers syndrom i media?

  • Är det någon skillnad mellan nyheter och fiktiva sammanhang?

5. Vad tror ni grunden är till hur personer med Aspergers syndrom framställs i media?

6. Vilken skyldighet har media att framställa personer med Aspergers syndrom på ett korrekt sätt?

Ämnet är skrivet av Anders Larsson

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 5 juni 18.30-20.30

Onsdagen den 5 juni 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Låsningar (se nedan för detaljer)

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Låsningar

Låsningar är ett problem som kan ställa till det mycket för både autister och personer med psykisk ohälsa – särskilt om man har båda två. För att definiera så ser jag en låsning som när ett eller flera av våra problem ställt till det för oss och det inte finns något uppenbart (eller åtminstone enkelt) sätt att ta sig ur det. Problem som kan leda till låsningar kan vara ljudkänslighet, ångest, depression, otillräcklig planering, stress, miljökontroll (som i arbetsmiljö, hemmiljö, etc.)

1. Har ni varit med om situationer där låsningar har ställt till det för er? Hur har det ställt till det för er?

2. Har ni lyckats förbättra situationen, eller kunde ni bara vänta på den att försvinna? Om ja, vad gjorde ni?

3. Finns det något man kan göra för att förbereda sig själv så man är starkare inför då låsningar sker?

Ämnet är skrivet av Johan Agstam

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 1 maj 18.30-20.30

Onsdagen den 1 maj 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Min Aspergerdiagnos (se nedan för detaljer)

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.


Kvällens diskussionsämne

Min Aspergerdiagnos

1. När fick du din Aspergerdiagnos?

2. Vad var bakgrunden till att du gjorde en Aspergerutredning? Vad kände du inför utredningen?

3. Vad kände du när du fick din Aspergerdiagnos?

4. Vilka typiska autistiska drag har du?

5. Hur har din Aspergerdiagnos påverkat dig? Positivt? Negativt?

6. Hur har möjligheten att få olika typer av stöd påverkats av att du har en Aspergerdiagnos?

Ämnet är skrivet av Anders Larsson

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 3 april 18.30-20.30

Onsdagen den 3 april 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Stress (se nedan för detaljer)

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Stress

Som Autister så har vi en lägre stresströskel än neurotypiska p.g.a. de extra spektrerna vi har som orsakar stress så det är ännu viktigare för oss att kunna hantera och hålla stress nere. Låt oss diskutera detta.

1. Vad orsakar stress för er?

2. Hur påverkas ni av stress?

3. Hur hanterar ni stress?

4. Om vi kunde designa om samhället – vad skulle ni ändra på för att det skulle vara mindre stressfyllt för er?

Ämnet är skrivet av Johan Agstam

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 6 mars 18.30-20.30

Syntolkning: Fyra kvinnor och en man som sitter och diskuterar på ett ledigt sätt vid ett bord, två av kvinnorna sitter på fönsterbläcket. Ansiktena syns inte på någon av personerna.

Onsdagen den 6 mars 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F .

Normalt diskuterar vi ett ämne tillsamans, men denna kväll blir något annorlunda. Vi har bjudit in Per-Olof Tiger, som kommer att informera om personligt ombud, en tjänst som psykiskt funktionsnedsatta mellan 18 och 65 år kan söka.

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.35. Per-Olof Tiger informerar om personligt ombud och svarar på frågor.

19.15. Paus.

19.30. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 6 februari 18.30-20.30

Onsdagen den 6 februari 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Underhåll av hemmet (se nedan för detaljer)

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Underhåll av hemmet

Då man flyttar ut ifrån föräldrars hem så är det mycket som man plötsligt ansvarar för att sköta i hemmet. Post & sopor, städning – av varierande grad av regelbundenhet och mer. Ofta utan att man lärt sig mycket av det hemifrån. Detta kan innebära svårigheter för oss med autismspektrumtillstånd. Både själva skötandet och (ifall man bott med andra) den sociala biten av samordning. Låt oss diskutera våra erfarenheter av att sköta det?

1. Har ni några erfarenheter hur ni lyckats sköta hemsituationen bra?

2. Har ni några erfarenheter hur ni skött hemsituationen dåligt?

3. Har ni några erfarenheter där en bra struktur plötsligt slutat att fungera? Till exempel av förändringar i schema på jobb eller skola som påverkat er när ni sedan kommit hem? Har ni lyckats skött det bra?

4. Boendestöd finns som en resurs för oss för att hjälpa till här, både rent praktiskt och planeringsbitar. Ifall någon som haft att göra med boendestöd vill dela med sig av erfarenheter kunde det kanske hjälpa andra.

Ämnet är skrivet av Johan Agstam

RSMH:s Aspergerträff onsdagen den 2 januari 18.30-20.30

Onsdagen den 2 januari 18.30 är det dags för nästa Aspergerträff. Vi träffas i RSMH:s lokal på Skönsbergsvägen 19F och diskuterar ett ämne tillsammans (se nedan).

Träffarna riktar sig till vuxna människor med Aspergers syndrom, ASD eller någon annan diagnos inom autismspektrum. Alla ledare har själva en diagnos inom autismspektrum.

Föreningen bjuder på fika under kvällen. Läs mer om träffarna här.

Preliminärt program

18.30. Vi hälsar välkomna. Introduktion för nya deltagare.

18.40. Kvällens diskussionsämne – Att hantera stress (se nedan för detaljer)

19.30. Paus

19.40. Fri diskussion.

20.30. Avslutning.

Kvällens diskussionsämne

Att hantera stress

1. I vilka situationer blir du stressad?

2. Hur tror du att ditt fungerande påverkar risken att drabbas för stress?

3. Hur reagerar du när du blir stressad?

4. Vilka strategier kan användas för att hantera stress? Vilka strategier fungerar bra? Vilka strategier fungerar mindre bra?

Ämnet är skrivet av Anders Larsson