RSMH Sundsvall är en demokratisk kamratförening där social gemenskap och kamratstöd står i centrum.Vi verkar för att personer som är eller har varit drabbad av psykisk ohälsa ska få det bättre.
Här kan du läsa mer om vad som händer i föreningen.

Inom RSMH bestämmer medlemmarna själva verksamhetens innehåll. Oftast sker besluten om aktiviteter på våra styrelse– och medlemsmöten.

RSMH bedriver även kursverksamhet och några av de kurser som erbjuds är: Bild & Form/sömnad, Engelska, Data, Teater, Friskvård mm.
Medlemmarnas önskemål styr vilka kurser som bedrivs varje år.

Ett medlemskap i vår förening kostar
150 kr/år. Då ingår även vår egen tidning Revanch! Som innehåller mycket läsvärt som är aktuellt för RSMH och dess målgrupp.

Följ oss gärna på Facebook!