Bryt ensamheten RSMH Bild på två medlemmar i RSMH Sundsvall på leva och bo mässan i Sundsvall

RSMH Sundsvall är en demokratisk kamratförening där gemenskap och kamratstöd står i centrum.

Vi verkar för att personer som är eller har varit drabbad av psykisk ohälsa ska få det bättre.

Inom RSMH bestämmer medlemmarna själva verksamhetens innehåll. Oftast sker besluten om aktiviteter på våra styrelse– och medlemsmöten.

RSMH bedriver även kursverksamhet och några av de kurser som erbjuds är: Bild & Form/sömnad, Engelska, Data, Teater, Friskvård mm.
Medlemmarnas önskemål styr vilka kurser som bedrivs varje år.

Ett medlemskap i vår förening kostar
150 kr/år. Då ingår även vår egen tidning Revanch!

Som innehåller mycket läsvärt som är aktuellt för RSMH och dess målgrupp.

Följ oss gärna på Facebook!