Som medlem i RSMH Sundsvall kan du få hjälp och stöd med bland annat

  • Kopiera / skriva ut saker på skrivare
  • Komma igång med vardagsmotion
  • Rutiner
  • Arbetsträning / praktik
  • Besök på vårdinrättning
  • Samhällsinformation
  • Informationsträffar med personligt ombud, föreläsare, försäkringskassan m.m.
  • Prova på nya aktiviteter

Fråga oss gärna om det är något du skulle vilja ha hjälp med, vi kanske inte har alla svar men tillsammans kan vi hjälpas åt att hitta någon som vet.

Saknar användarkonto? Registrera användarkonto nu!

Logga in med ditt användarnamn