• Bli medlem

  Bli medlem

  Vi vill bli fler. Som medlem är du en del av en unik förening för människor med erfarenhet av psykisk ohälsa eller sociala problem. Tillsammans kämpar vi för lika rättigheter, bättre vård och möjligheter till återhämtning.

 • Medlemsdemokrati

  Medlemsdemokrati

  För oss på RSMH är det viktigt att du som medlem får vara med och säga vad du tycker att föreningen skall göra. Därför har vi varannan månad medlemsmöte och aktivitetsmöte. 

  På medlemsmötet informerar vi vad som händer i lokalföreningen i distriktet (Västernorrlandslän) och på riksnivå. Medlemmar har möjlighet att ta upp frågor som berör dem. Medlemsmötet kan ge inspiration till att delta i Styrelse och andra föreningsorgan.
   
  Efter medlemsmötet kör vi ett aktivitetsmöte. Där bestämmer vi vad vi skall göra de 2 närmaste månaderna. Medlemmar har möjlighet att komma med önskemål om föreläsningar, utflykter, kurser och resor. Vi försöker därefter att i möjligaste mån genmföra medlemmarnas önskemål.
Spinning loader
Saknar användarkonto? Registrera användarkonto nu!

Logga in med ditt användarnamn