Som medlem i RSMH Sundsvall kan du få hjälp och stöd med bland annat

Kopiera / skriva ut saker på skrivare

Komma igång med vardagsmotion

Rutiner

Arbetsträning / praktik

Besök på vårdinrättning

Samhällsinformation

Informationsträffar med brandkår, personligt ombud, föreläsare, försäkringskassan m.m.

Prova på nya aktiviteter

Fråga oss gärna om det är något du skulle vilja ha hjälp med,

vi kanske inte har alla svar men tillsammans kan vi hjälpas åt att hitta någon som vet.

 

Våra informationsbrochyrer (kommer snart)

Söka fonder (kommer snart)

Anhörigstöd (kommer snart)

Stödlinjer

Vanliga frågor om vår verksamhet

fler underkategorier