RSMH är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och religiöst neutralt.
Förbundet organiserar människor som har personlig erfarenhet av psykiska funktionshinder.
Utifrån vår personliga erfarenhet har vi möjlighet att beskriva social och psykisk ohälsa.

RSMH ger röst åt människor som på olika sätt upplevt psykisk ohälsa och samhällets oförmåga att hjälpa. Det är vår uppgift att, som enskilda medlemmar, och genom organisationen, dela med oss av våra erfarenheter.
RSMH har idag runt 122 lokalföreningar runt om i landet med totalt ca 8.000 medlemmar.

Alla hälsas välkomna, ung som gammal, förutsatt att man strävar/verkar i enlighet med förbundets stadgar, mål och riktlinjer.

RSMH verkar för:

  • Att medlemmarnas egna erfarenheter i sociala och psykiska frågor respekteras och tas tillvara i samhället.
  • Att integritet och rättigheter respekteras för dem som har sociala och psykiska besvär.
  • Att ökade insatser görs för att förebygga sociala och/eller psykiska besvär.
  • Att alternativa behandlingsformer utvecklas.

Saknar användarkonto? Registrera användarkonto nu!

Logga in med ditt användarnamn